Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

🚀 𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐏𝐡𝐚́ 𝐂𝐨̛ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭: "𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐊𝐞̂́ 𝐓𝐨𝐚́𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩" 🚀

🚀 𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐏𝐡𝐚́ 𝐂𝐨̛ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭:

📅 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮, 𝟎𝟓/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟒

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟒𝐡 - 𝟏𝟓𝐡

𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡? Hãy tham gia webinar của chúng tôi để khám phá con đường trở thành một kế toán doanh nghiệp chuyên nghiệp!

Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̂̉𝐢 𝐁𝐚̣̂𝐭 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫:

✦ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚 𝐓𝐚̀𝐢 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐊𝐞̂́ 𝐓𝐨𝐚́𝐧: TS. Đặng Thị Thu Hiên, CEO của DSC 166, sẽ dẫn dắt bạn qua những kiến thức cần thiết để thành công trong nghề kế toán.

✦ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂̃𝐧: Từ cơ bản đến chuyên sâu, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và những cá nhân đang tìm cách nâng cao kỹ năng.

✦ 𝐂𝐨̛ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩: Dành cho các cá nhân muốn mở công ty hoặc tham gia giao dịch định lượng, và những công ty SME cần nâng cao năng lực tài chính.ề nghiệp: Dành cho các cá nhân muốn mở công ty hoặc tham gia giao dịch định lượng, và những công ty SME cần nâng cao năng lực tài chính.

Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐆𝐢𝐚:

👉 𝐐𝐮𝐞́𝐭 𝐦𝐚̃ 𝐐𝐑 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃ 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲!

🔗 Kết nối với chúng tôi trên Zalo để biết thêm thông tin chi tiết!

Hãy cùng Hướng Nghiệp Dữ Liệu để nâng cao kiến thức và kỹ năng, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp kế toán của bạn. Chúng tôi mong được chào đón bạn trong sự kiện này và sắp tới!

Đang xem: 🚀 𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐏𝐡𝐚́ 𝐂𝐨̛ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭: "𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐊𝐞̂́ 𝐓𝐨𝐚́𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩" 🚀