Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 – 𝐊𝟑

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 – 𝐊𝟑

🎉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 – 𝐊𝟑 🎉

🌟 Ngày khai giảng: 29/07/2024

🌟 Website: huongnghiepdulieu.com

Hè đến rồi, thay vì để con chơi game, hãy để con có thể tự làm game! 👩‍💻👨‍💻

👉 Giới thiệu khóa học:

• Khóa học đặc biệt dành cho trẻ em yêu thích lập trình và sáng tạo.

• Sử dụng Roblox Studio – công cụ lập trình mạnh mẽ, dễ sử dụng giúp các em tạo ra các trò chơi của riêng mình.

• 1 module gồm 10 buổi học, đảm bảo các em sẽ làm được game hoàn chỉnh.

🌈 Lợi ích khi tham gia khóa học:

• Phát triển kỹ năng tư duy logic và sáng tạo.

• Hiểu rõ hơn về công nghệ và lập trình.

• Tự tay tạo ra sản phẩm game độc đáo của riêng mình.

🔍 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜:

• Giới thiệu và làm quen với Roblox Studio.

• Hướng dẫn các công cụ và kỹ năng cơ bản để tạo game.

• Thực hành tạo game từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh.

📞 Liên hệ tư vấn:

• Quét mã QR để chat với chúng tôi qua Zalo.

Đang xem: 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 – 𝐊𝟑