Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Một ví dụ điển hình là chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật của các cây nến và histogram MACD

Một ví dụ điển hình là chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật của các cây nến và histogram MACD

🚀 Module 3 của khóa học 'Python For Investment': Lập Trình, Kiểm Thử và Backtest Chiến Lược Giao Dịch 📈

Trong Module này, chúng ta sẽ tập trung vào việc phát triển kỹ năng lập trình chiến lược giao dịch, với một ví dụ điển hình là chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật của các cây nến và histogram MACD. Bạn sẽ học cách:

1️⃣ Phát hiện mô hình nến giảm giá và đánh giá sự thay đổi màu sắc của histogram MACD để xác định sự suy giảm động lượng.

2️⃣ Áp dụng quy tắc vào lệnh mua hoặc bán dựa trên sự phục hồi giá của cây nến thứ ba, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác và kịp thời.

📘 Các Module khác trong khóa học bao gồm:

- Module 1: Thu thập dữ liệu bằng API

- Module 2: Phân tích dữ liệu và giao tiếp với bộ nhớ

- Module 3: Lập trình, kiểm thử và backtest chiến lược giao dịch

- Module 4: Tâm lý giao dịch và quản lý vốn

- Module 5: Các kỹ thuật giao dịch tự động

- Module 6: Giao dịch tự động với API

- Module 7: Cài đặt bot giao dịch lên server

- Module 8: Giám sát rủi ro và tối ưu hóa chiến lược

Khám phá sức mạnh của Python trong việc phân tích và giao dịch tài chính, và nâng cao kỹ năng đầu tư của bạn lên một tầm cao mới. Đăng ký ngay hôm nay tại https://huongnghiepdulieu.com/products/python-for-investment để không bỏ lỡ!

Đang xem: Một ví dụ điển hình là chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật của các cây nến và histogram MACD