T2-T7 07:30-22:00 

LẬP TRÌNH BOT CHO CHỨNG KHOÁN

Python: Hiểu và làm được cài đặt và cấu hình môi trường Python, nắm vững các khái niệm cơ bản, xử lý và phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib và Seaborn. Và lập trình giao dịch thời gian thực với SSI, DNSE, BSC bằng Python

Machine Learning và Deep Learning: Hiểu và làm được các mô hình Machine Learning và Deep Learning cơ bản và nâng cao, sử dụng TensorFlow và Keras để xây dựng mô hình học sâu, áp dụng Machine Learning trong các lĩnh vực chuyên sâu chứng khoán.

Giao dịch tự động: Hiểu và làm được việc xây dựng và tối ưu hóa mô hình dự đoán, thực hiện backtesting, xây dựng hệ thống giao dịch tự động (Auto Trading) và phát triển chiến lược giao dịch.

Hotline : 0397919841

Hướng Nghiệp Dữ Liệu

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

Giám đốc Công nghệ thời gian thực
ĐẶNG TRÍ THANH
Chuyên gia Machine Learning
Tiến sĩ ĐẶNG ANH TUẤN
Chuyên gia tài chính kế toán doanh nghiệp
Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hiền

NỘI DUNG CHI TIẾT


BUỔI 1 TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC

BUỔI 2 GIỚI THIỆU VỀ PYTHON LẬP TRÌNH KHÓA HỌC

BUỔI 3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHỨNG KHOÁN VIETNAM 1: SỬ DỤNG YFINANCE VÀ SSI

BUỔI 4 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHỨNG KHOÁN VIETNAM 2: SỬ DỤNG DNSE, BSC

BUỔI 5 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

BUỔI 6 THIẾT KẾ AUTO TRADE GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG CHO CHỨNG KHOÁN

BUỔI 7 XÁC XUẤT THÔNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VỚI ARIMA

BUỔI 8+9 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 2

BUỔI 10 MÁY HỌC: HỌC CÓ GIÁM SÁT TRONG ĐẦU TƯ VỚI HỒI QUY TUYẾN TÍNH

BUỔI 11 MÁY HỌC: HỌC CÓ GIÁM SÁT TRONG ĐẦU TƯ VỚI CÂY QUYẾT ĐỊNH

BUỔI 12 TRIỂN KHAI MỘT CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TỪ MÔ HÌNH ĐẾN THỰC TẾ SSI

BUỔI 13 TRIỂN KHAI MỘT CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TỪ MÔ HÌNH ĐẾN THỰC TẾ CHỨNG KHOÁN DNSE

BUỔI 14 TRIỂN KHAI MỘT CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TỪ MÔ HÌNH ĐẾN THỰC TẾ BSC

BUỔI 15 TỔNG KẾT

VÀ 5 BUỔI PHỤ ĐẠO VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUYÊN SÂU

Được học lại khi chưa hiểu hoặc chưa làm được

Được nâng cấp kiến thức ở các khóa sau

Được coaching/ tư vấn 1:1 với giảng viên trong 1 năm