KHÓA HỌC TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC NHÀM CHÁN VỚI PYTHON

GIÚP BẠN VƯỢT QUA KHỎI SỰ NHÀM CHÁN VỚI 1 KHÓA HỌC

1

Luôn lặp đi lặp lại công việc nào đó hằng ngày

2

Luôn phải thực hiện những tác vụ nhàm chán

3

Luôn muốn tìm cách làm việc hiệu quả hơn

CÓ PHẢI BẠN

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO BẠN

Hướng Nghiệp Dữ Liệu

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

ĐẶNG TRÍ THANH

CTO

Giám đốc Công nghệ
VIÊN THANH NHÃ

Đại học Thủy Lợi -  Phân Hiệu Tp.HCM
- Kiêm Giảng viên lập trình Aptech

Thạc sĩ Công nghệ phần mềm
Đại học Bordeaux 1 - Pháp
ĐẶNG ANH TUẤN

Đại học Y Dược Tp. HCM
- Kiêm Giảng viên lập trình FPT Edu

Tiến sĩ - Chuyên gia Machine Learning

Facebook

16 Buổi ~ 32H

Buổi 1: Giới thiệu về tự động hóa công việc
Tầm quan trọng của tự động hóa: Tại sao nên tự động hóa các tác vụ nhàm chán.
Ứng dụng thực tế: Các ví dụ về tự động hóa trong công việc hàng ngày.
Bài tập thực hành: Thảo luận nhóm về các công việc hàng ngày có thể tự động hóa.

Buổi 2: Cài đặt môi trường làm việc
Cài đặt Python: Hướng dẫn cài đặt Python trên các hệ điều hành.
Giới thiệu về IDE: Cài đặt và làm quen với Visual Studio Code hoặc PyCharm.
hư viện cần thiết: Cài đặt các thư viện như pandas, openpyxl, pdfplumber, smtplib, python-docx, Pillow, pymssql, pymongo, imaplib, google-api-python-client.
Bài tập thực hành: Viết chương trình Python đơn giản để kiểm tra cài đặt.

Buổi 3: Xử lý tệp tin PDF
Đọc tệp PDF: Giới thiệu pdfplumber và cách sử dụng để đọc tệp PDF.
Bài tập thực hành: Đọc nội dung từ tệp PDF mẫu và in ra màn hình.
Tìm kiếm nội dung cụ thể: Cách tìm kiếm thông tin cụ thể trong tệp PDF (ví dụ: tìm kỹ năng trong CV).
Bài tập thực hành: Viết chương trình tìm kiếm từ khóa trong tệp PDF và xuất kết quả ra tệp văn bản.

Buổi 4: Xử lý dữ liệu đưa lên Facebook bằng Graph API
Đọc dữ liệu từ file sẵn có từ file, từ thư mục ảnh
Post bài viết lên hàng loạt fanpage


Buổi 5: Xử lý tệp tin Excel (Phần 1)
Đọc và ghi tệp Excel: Giới thiệu pandas và openpyxl để đọc và ghi dữ liệu trong tệp Excel.
Bài tập thực hành: Đọc dữ liệu từ tệp Excel mẫu và in ra màn hình.

Buổi 6: Xử lý tệp tin Excel (Phần 2)
Trích xuất dữ liệu: Tìm và trích xuất số điện thoại và email từ tệp Excel.
Bài tập thực hành: Viết chương trình trích xuất thông tin liên lạc từ tệp Excel và lưu vào tệp văn bản.

Buổi 7: Xử lý tệp tin Word
Đọc và ghi tệp Word: Giới thiệu python-docx để đọc và ghi dữ liệu trong tệp Word.
Bài tập thực hành: Tạo một tài liệu Word đơn giản và chèn nội dung vào tài liệu.

Buổi 8: Xử lý tệp tin hình ảnh
Xử lý hình ảnh: Giới thiệu Pillow và OpenCV để xử lý và chỉnh sửa hình ảnh.
Bài tập thực hành: Viết chương trình thay đổi kích thước và chuyển đổi định dạng hình ảnh.

Buổi 9: Xử lý tệp CSV và JSON
Đọc và ghi tệp CSV: Giới thiệu csv và pandas để xử lý tệp CSV.
Đọc và ghi tệp JSON: Giới thiệu json để xử lý tệp JSON.
Bài tập thực hành: Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp CSV và JSON và in ra màn hình.

Buổi 10: Sử dụng SQL Server
Kết nối với SQL Server: Giới thiệu pymssql để kết nối và thao tác với SQL Server.
Thao tác cơ sở dữ liệu: Thực hiện các thao tác cơ bản như chèn, cập nhật, xóa, truy vấn dữ liệu.
Bài tập thực hành: Tạo cơ sở dữ liệu trên SQL Server và thực hiện các thao tác cơ bản.

Buổi 11: Sử dụng MongoDB
Kết nối với MongoDB: Giới thiệu pymongo để kết nối và thao tác với MongoDB.
Thao tác cơ sở dữ liệu: Thực hiện các thao tác cơ bản như chèn, cập nhật, xóa, truy vấn dữ liệu.
Bài tập thực hành: Tạo cơ sở dữ liệu trên MongoDB và thực hiện các thao tác cơ bản.

Buổi 12: Gửi email tự động
Cấu hình Amazon SES hoặc SMTP: Cấu hình và sử dụng Amazon SES hoặc dịch vụ SMTP để gửi email tự động.
Gửi email hàng loạt: Cách gửi email hàng loạt từ danh sách đã lưu trữ.
Bài tập thực hành: Viết chương trình gửi email tự động từ danh sách liên lạc.

Buổi 13: Đọc email và Google Drive
Đọc email: Giới thiệu thư viện imaplib để kết nối và đọc email từ các dịch vụ như Gmail.
Quản lý Google Drive: Giới thiệu Google API Python Client để kết nối và quản lý tệp trên Google Drive.
Bài tập thực hành: Viết chương trình đọc email và lưu tệp đính kèm vào Google Drive.

Buổi 14: Tạo bot tự động hóa (Phần 1)
Giới thiệu về bot tự động hóa: Các khái niệm cơ bản và ứng dụng của bot tự động hóa.
Tạo bot đọc CV: Tạo một bot sử dụng các kỹ thuật đã học để đọc CV và tìm kiếm các kỹ năng cụ thể.
Bài tập thực hành: Viết bot đọc CV và tìm kiếm kỹ năng cụ thể.

Buổi 15: Tạo bot tự động hóa (Phần 2)
Gửi thông báo tự động: Tạo bot gửi email thông báo tự động đến ứng viên phù hợp.
Kết hợp với cơ sở dữ liệu: Kết hợp bot với SQL Server hoặc MongoDB để lưu trữ và quản lý dữ liệu.
Bài tập thực hành: Viết bot gửi email thông báo tự động và kết nối với cơ sở dữ liệu.

Buổi 16: Thực hành dự án và Tổng kết
Thực hành dự án: Học viên làm việc theo nhóm hoặc cá nhân để hoàn thành một dự án tự động hóa cụ thể.
Tổng kết buổi học: Ôn tập lại các nội dung đã học.
Hỏi đáp: Giải đáp thắc mắc và vấn đề học viên gặp phải.
Đánh giá và phản hồi: Thu thập phản hồi từ học viên để cải thiện khóa học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Hotline: 0397919841

Email: daotao@huongnghiepdulieu.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỚI CHÚNG TÔI