Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Khai giảng T3/2024: 🚀 Khóa Học: Lập Trình Bot Autotrade Giao Dịch Tự Động Cho Người Trái Ngành 🚀

Khai giảng T3/2024: 🚀 Khóa Học: Lập Trình Bot Autotrade Giao Dịch Tự Động Cho Người Trái Ngành 🚀
🚀 Khóa Học: Lập Trình Bot Autotrade Giao Dịch Tự Động Cho Người Trái Ngành 🚀
 

⏱️ Thời lượng: 34 buổi

🎯 Mục tiêu khóa học:

Sau khóa học, học viên sẽ thành thạo: 🌐 Hiểu rõ về thị trường tài chính, 🤖 cách thức hoạt động của giao dịch tự động, 🧑‍💻 và lập trình một bot giao dịch cơ bản.

👤 Đối tượng:

🌱 Người trái ngành muốn khám phá thế giới giao dịch tự động.

💡 Những người có kiến thức cơ bản về lập trình và muốn ứng dụng vào giao dịch.

📚 Nội dung khóa học:

Buổi 1-5: 💼 Giới thiệu về thị trường tài chính

Các loại thị trường, đọc biểu đồ giá và chỉ số kỹ thuật.

Buổi 6-10: 💻 Cơ bản về lập trình và môi trường phát triển

Python, thư viện lập trình.

Buổi 11-15: 📈 Thuật toán giao dịch

Chiến lược và backtesting.

Buổi 16-20: 🤖 Lập trình Bot Giao dịch Cơ bản

Kết nối API, lệnh mua bán tự động.

Buổi 21-25: 🔍 Tối ưu hóa và phân tích rủi ro

Hiệu suất, quản lý vốn và rủi ro.

Buổi 26-30: 🔐 Bảo mật và hoạt động của bot

Vấn đề bảo mật, log hệ thống.

Buổi 31-34: 🌟 Dự án thực tế và tư vấn cá nhân

Dự án cá nhân, tư vấn.

📝 Phương pháp giảng dạy:

Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Phần giảng dạy, thảo luận nhóm và làm việc thực hành.

Hỗ trợ trực tuyến sau mỗi buổi học.

🏆 Kết quả đạt được:

🛠️ Tự xây dựng và vận hành bot giao dịch.

📊 Hiểu biết về quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

🌍 Nắm vững thị trường tài chính và ứng dụng công nghệ.

www.huongnghiepdulieu.com

Đang xem: Khai giảng T3/2024: 🚀 Khóa Học: Lập Trình Bot Autotrade Giao Dịch Tự Động Cho Người Trái Ngành 🚀