Hotline: 0397919841 (24/7)
Thông báo của tôi

Module 3 của khóa học Python For Investment: Lập trình, Kiểm thử và Backtest

Module 3 của khóa học Python For Investment: Lập trình, Kiểm thử và Backtest

🚀 Module 3 của khóa học Python For Investment: Lập trình, Kiểm thử và Backtest 🖥️📊

Đắm chìm trong thế giới phân tích kỹ thuật với việc lập trình các chỉ báo như Bollinger Bands và Relative Strength Index (RSI) vào chiến lược giao dịch của bạn. Module này không chỉ giúp bạn hiểu rõ cách mã hóa các chiến lược giao dịch mà còn cung cấp công cụ để bạn kiểm thử và backtest chúng, đảm bảo chúng có thể hoạt động trong điều kiện thị trường thực tế.

📊 Bollinger Bands giúp xác định sự biến động của giá cả và có thể sử dụng để tìm ra điểm mua và bán tiềm năng dựa trên sự lệch chuẩn từ giá trung bình. Kết hợp với RSI, một chỉ báo động lượng, bạn có thể phân tích sự quá mua hoặc quá bán của tài sản để ra quyết định giao dịch tốt hơn.

💡 Tìm hiểu cách tích hợp các chỉ báo này vào hệ thống giao dịch tự động của bạn và sử dụng dữ liệu lịch sử để xác định hiệu quả của chiến lược thông qua backtesting chính xác.

⭐ Các Module khác trong khóa học bao gồm:

- Module 1: Thu thập dữ liệu bằng API với các symbol cụ thể

- Module 2: Phân tích dữ liệu và giao tiếp với bộ nhớ Redis để tối ưu hiệu suất

- Module 3: Lập trình Bollinger Bands và RSI, kiểm thử và backtest các chiến lược giao dịch

- Module 4: Tâm lý giao dịch và quản lý vốn theo symbol

- Module 5: Các kỹ thuật giao dịch tự động với các loại symbol khác nhau

- Module 6: Giao dịch tự động với API cho các sàn giao dịch cụ thể

- Module 7: Cài đặt bot lên server và quản lý các symbol đang giao dịch

- Module 8: Giám sát rủi ro và tối ưu hóa chiến lược cho mỗi symbol

Ôn tập và áp dụng vào giao dịch thực tế

🔗 Đăng ký tại huongnghiepdulieu.com/products/python-for-investment và nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn với Python!

#PythonForInvestment #TradingBot #BollingerBands #RSI #Backtesting #FinancialMarkets #TradingStrategy

Đang xem: Module 3 của khóa học Python For Investment: Lập trình, Kiểm thử và Backtest